Aygiri Nandini (Mahishasura Mardini Stothram)

Chandran

Senior Moderator
Joined
Jan 21, 2013
Messages
1,012
Reaction score
129
Location
Mumbai
Mahishasura Mardini Stotram Or Mahishasur Maridhini Sloka
Is A Very Popular Devotional Stotra Of Goddess Durga
Written By Guru Adi Sankaracharya (Sri Shankara Bhagavatpadacharya).
This Devotional Verse Is Addressed To Goddess Mahisasura Mardini,
The Goddess Who Killed Demon Mahishasura.
Mahisasura Mardini Is The Fierce Form Of Goddess Durga Maa
(An Incarnation Of Goddess Parvathi),
Where Durga Maa Is Depicted With 10 Arms Who Rides In A Lion Or Tiger
And Carrying Weapons And assumes symbolic Hand Gestures Or Mudras.
Code:
 Ayi Giri Nandini Nandita Medini Vishva Vinodini Nandinute
          F  F#F FF#F  FF#F  FF#F  FF#  FFF#F  FF#FFD#
        Girivara Vindhya Shirodhini Vaasini Vishhnu Vilaasini Jishhnunute
        D#D#G#G# G#G#  G#G#F#F  FF#F  D#D#  D#FFF#  G#FF#F
        Bhagavati He Hiti Kantha Kutumbini Bhuuri Kutumbini Bhuuri Krite
        FFF#F   F F#F FF#  FFF#F   FF#  FFF#F   FF#  FFD#
         Jaya Jaya He Mahishhaasura Mardini Ramyaka Pardini Shailasute
         D#D# G#G# G# G#F#FFF    FF#F  D#D#D# FFF#  G#FF#F
Suravaravarshhini Durdharadharshhini Durmukhamarshhini Harshharate
Tribhuvanaposhhini Shankaratoshhini Kilbishhamoshhini Ghoshharate
Danuja Niroshhini Ditisuta Roshhini Durmada Shoshhini Sindhusute
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Ayi Jagadamba Madamba Kadamba Vanapriya Vaasini Haasarate
Shikhari Shiromini Tunga Himaalaya Shringa Nijaalaya Madhyagate
Madhu Madhure Madhu Kaitabha Bhanjani Kaitabha Bhanjini Raasaraate
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Ayi Shatakhanda Vikhandita Runda Vitundita Shunda Gajaadhipate
Ripu Gaja Ganda Vidaarana Chanda Paraakrama Shunda Mrigaadhipate
Nija Bhuja Danda Nipaatita Khanda Vipaatita Munda Bhataadhipate
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Ayi Rana Durmada Shatru Vadhodita Durdhara Nirjara Shaktibhrite
Chatura Vichaara Dhuriina Mahaashiva Duutakrita Pramathaadhipate
Durita Duriiha Duraashaya Durmati Daanavaduuta Kritaantamate
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Ayi Sharanaagata Vairi Vadhuuvara Viira Varaabhaya Daayakare
Tribhuvana Mastaka Shuula Virodhi Shirodhi Kritaamala Shuulakare
Dumidumi Taamara Dundubhinaada Maho Mukhariikrita Tigmakare
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Ayi Nija Hunkriti Maatra Niraakrita Dhuumra Vilochana Dhuumra Shate
Samara Vishoshhita Shonita Biija Samudbhava Shonita Biija Late
Shiva Shiva Shumbha Nishumbha Mahaahava Tarpita Bhuuta Pishaacharate
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Dhanuranu Sanga Ranakshhanasanga Parisphura Danga Natatkatake
Kanaka Pishanga Prishhatka Nishhanga Rasadbhata Shringa Hataavatuke
Krita Chaturanga Balakshiti Ranga Ghatadbahuranga Ratadbatuke
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Jaya Jaya Japya Jayejaya Jaya Shabda Parastuti Tatpara Vishvanute
Bhana Bhana Bhijnjimi Bhinkrita Nuupura Sinjita Mohita Bhuutapate
Natita Nataardha Natiinata Naayaka Naatita Naatya Sugaanarate
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Ayi Sumanah Sumanah Sumanah Sumanah Sumanohara Kaantiyute
Shrita Rajanii Rajanii Rajanii Rajanii Rajaniikara Vaktravrite
Sunayana Vibhramara Bhramara Bhramara Bhramara Bhramaraadhipate
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Sahita Mahaahava Mallama Tallika Mallita Rallaka Mallarate
Virachita Vallika Pallika Mallika Bhillika Bhillika Varga Vrite
Sitakrita Pullisamulla Sitaaruna Tallaja Pallava Sallalite
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Avirala Ganda Galanmada Medura Matta Matangaja Raajapate
Tribhuvana Bhuushhana Bhuuta Kalaanidhi Ruupa Payonidhi Raajasute
Ayi Suda Tiijana Laalasamaanasa Mohana Manmatha Raajasute
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Kamala Dalaamala Komala Kaanti Kalaakalitaamala Bhaalalate
Sakala Vilaasa Kalaanilayakrama Keli Chalatkala Hansa Kule
Alikula Sankula Kuvalaya Mandala Maulimiladbhakulaali Kule
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Kara Muralii Rava Viijita Kuujita Lajjita Kokila Mujnjamate
Milita Pulinda Manohara Gujnjita Ranjitashaila Nikujnjagate
Nijaguna Bhuuta Mahaashabariigana Sadguna Sambhrita Kelitale
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Katitata Piita Dukuula Vichitra Mayuukhatiraskrita Chandra Ruche
Pranata Suraasura Maulimanisphura Danshula Sannakha Chandra Ruche
Jita Kanakaachala Maulipadorjita Nirbhara Kunjara Kumbhakuche
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Vijita Sahasrakaraika Sahasrakaraika Sahasrakaraikanute
Krita Surataaraka Sangarataaraka Sangarataaraka Suunusute
Suratha Samaadhi Samaanasamaadhi Samaadhisamaadhi Sujaatarate
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Padakamalam Karunaanilaye Varivasyati Yoanudinan Sa Shive
Ayi Kamale Kamalaanilaye Kamalaanilayah Sa Katham Na Bhaveth
Tava Padameva Parampadamityanushiilayato Mama Kim Na Shive
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Kanakalasatkala Sindhu Jalairanu Sijnchinute Guna Rangabhuvam
Bhajati Sa Kim Na Shachiikucha Kumbha Tatii Parirambha Sukhaanubhavamh
Tava Charanam Sharanam Karavaani Nataamaravaani Nivasi Shivam
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Tava Vimalendukulam Vadanendumalam Sakalam Nanu Kuulayate
Kimu Puruhuuta Puriindumukhii Sumukhiibhirasau Vimukhiikriyate
Mama Tu Matam Shivanaamadhane Bhavatii Kripayaa Kimuta Kriyate
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute

Ayi Mayi Diinadayaalutayaa Kripayaiva Tvayaa Bhavitavyamume
Ayi Jagato Jananii Kripayaasi Yathaasi Tathaanumitaasirate
Yaduchitamatra Bhavatyurari Kurutaadurutaapamaapaakurute
Jaya Jaya He Mahishhaasuramardini Ramyakapardini Shailasute​
 
Last edited:
Similar threadsAbout us

 • Our community has been around for many years and we pride ourselves in offering quality music notations and music discussions among different people of all backgrounds. We are working hard every day to make sure that our community is one of the best around here. We believe, sharing knowledge is true caring - whether you are a pro or a beginner, you would benefit from this fraternity. Join us and let’s walk together this exciting musical journey. It's fun unlimited and musically bonding!

Facebook